Terveyshyötymalli

TERVEYSHYÖTYMALLI POTKU= Potilas kuljettajan paikalle Potku I 2010-2012 Potku II 2012-2014 Projektipäällikkö Carita Liljamo 14.1.2013

Terveyshyötymalli kehittämisen viitekehyksenä Pitkäaikaissairaan potilaan suunnitelmallinen hoito terveyskeskuksen vastaanotolla Kokemuksia ja arviointituloksia . POTKU2 -hanke • Väli-Suomen Kaste-hanke • 59 kuntaa , 1 045 466 asukasta

Vesikello Suussa Sukupuolitaudit eli seksitaudit ovat bakteerien tai virusten aiheuttamia tartuntatauteja, jotka vaativat limakalvokontaktin seksin yhteydessä. Ne eivät tartu arkisessa kanssakäymisessä kuten yleisistä tiloista, wc:stä, saunasta tai ruokailuvälineistä. Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka oikein käytettynä suojaa seksitaudeilta. Rakkula tai haavauma suussa voi olla usean taudin oire. Oireita voi olla pelkästään suun alueella, usein kuitenkin myös huulissa, nielussa

Terveyshyötymalli näkyy seuraavissa kuntayhtymän suunnitelmissa: Terveyden edistä-missuunnitelma 2012, FSTKY:n strategia vuoteen 2015, Potilasturvallisuussuunnitelma ja valmisteilla oleva Terveydenhuoltolain mukainen sairaanhoitopiirin alueen terveyden-huollon järjestämissuunnitelma.

KusTAnTAJA : suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin­salmivaara, Doris Holmberg­Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala TAITTO JA LAYO uT: Tiina Laino KuVAT: istockphoto PAInO: Forssaprint 2013 IsBn 978­952­67123­9­0 (sid.) IsBn 978­952­6681­00­9 (PDF) Opas_yleis_lk_erikoist_kansi2_fonts.indd 2.

Terveyshyötymalli vahvistaa moniammatillisuutta ja potilaan omahoitoa Suomen sairaanhoitajaliitto 14.3.2013, 10:45 Hämeenlinnassa otettiin syksyllä 2012 käyttöön uudenlainen toiminnan malli, jonka avulla pyritään saavuttamaan entistä suurempaa terveyshyötyä.

Terveyshyötymalli perustuu Chronic care modeliin (CCM), jonka kehittäjä on amerikkalainen Edward H. Wagner kumppaneineen. CCM:n kehittämisen sysäyksenä olivat havainnot siitä, että perusterveydenhuolto ei enää pysty vastaamaan kroonisten.

Hyvä Potku Hyvä vastaanotto – palveluiden saatavuuden kehittäminen + Potku-hankkeet – terveyshyötymalli käyttöön Hyvä Potku Valtakunnallinen kehittämisehanke, vastuussa pth-

Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen – Asiakasvastaava.

– Terveyshyötymalli on viitekehys, joka muodostuu kuudesta eri osa-alueesta: omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksenteon tuki, tietojärjestelmien tehokas käyttö, palvelutuottajan sitoutuminen sekä ympäröivien yhteisöjen tuki.

Terveyshyötymalli otettiin RAMPE – hankkeen kehittämistyön viitekehykseksi. (Taina Mäntyrannan esitys 19.5.2010) Terveyshyötymallin tavoitteena on kehittää hoitomalleja ja – ohjelmia potilaskeskeiseen, väestön terveyttä painottavaan, jatkuvaan, monimuotoiseen ja suunnitelmalliseen suuntaan.

K Market Soramäki Katso Finder.fi:stä yhtiön K-Citymarket Lahti Karisma (2588353-2) yritystiedot, päättäjät, työntekijämäärä ja taloustiedot, kuten liikevaihto ja tulos. K-Market Soramäki on entinen Valintatalo, ja kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Antin ja Millan perheeseen kuuluvat 7- ja 10-vuotiaat tytöt sekä havannankoira Lenny. Avoin työpaikka: Myyjä, K-Market Soramäki, Hollola –

TERVEYSHYÖTYMALLI • Chronic Care Model, CCM (Wagner et al. 2001) • Taustalla ongelmat pitkäaikaissairauksien tehokkaassa hoidossa. Puutteita: –hoitosuositusten käyttöönotossa, –hoidon koordinoinnin ja seurannan toteutumisessa –potilaiden omahoidon tukemisessa • Tavoitteena siirtyä sairauskeskeisyydestä

”Terveyshyötymalli on synteesi näyttöön perustuvista systeemitason muutoksista, jotka vaaditaan pitkäaikaissairauksien hoidon parantamiseksi. Kyse on siis monesta ja monen tasoisesta (isosta) ajattelutavan ja kulttuurin muutoksesta. Potilaan mukaan ottaminen hoitonsa keskiöön on haaste.

Terveyshyötymalli ei kohdistu vain yksittäisiin tauteihin, vaan asiakkaisiin, joilla on pitkäkestoista tai jatkuvaa hoitoa vaativa tila. Mallissa otetaan huomi-oon myös ennalta ehkäisevä näkökulma. Vaikka terveyshyötymalli on suunnattu ensisijai-

Terveyshyötymalli uudistaa palvelut. 16.4.2010 00:00. chronic care model terveyshyötymalli toimintatavat espoo potku. Pitkäaikaissairasta pitää kohdella kuin kanta-asiakasta @ Espoolainen diabeetikko kävi 40 kertaa terveyskeskuksessa. Joka kerta hänelle sanottiin, että pitäisi tuolle diabetekselle tehdä jotain.

Avainsanat: perusterveydenhuolto, vastaanottotoiminta, terveyshyötymalli, pitkäaikaissairaus, omahoito, osaamisen vahvistaminen, hoidon tarpeen arviointi, lääkäreiden koulutusputki, kehittä-jäverkosto, moniammatillisuus Julkaisija Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80210 Joensuu Tilausosoite

Avainsanat: perusterveydenhuolto, vastaanottotoiminta, terveyshyötymalli, pitkäaikaissairaus, omahoito, osaamisen vahvistaminen, hoidon tarpeen arviointi, lääkäreiden koulutusputki, kehittä-jäverkosto, moniammatillisuus Julkaisija Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80210 Joensuu Tilausosoite

Terveyshyötymalli Terveyshyötymalli (Chronic Care Model) on viitekehys, jonka avulla pyritään vastaamaan pit-käaikaissairauksien hoidon ja moniongelmaisten asiakkaiden haasteisiin. Malli sisältää kuusi elementtiä, jotka ovat yhteisö, johto, omahoito, palveluvalikoima, päätöksentuki ja.

Toimintamallin pohjana on Terveyshyötymalli (Chronic Care Model), johon on otettu mukaan myös sosiaalisen mallin näkökulmat. ”Helsingissä vastuuhenkilö tarkoittaa sosiaali- ja terveyshuollon ammattihenkilöä, joka vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen koordinoinnista.

Muuttoilmoituksen Teko että muuttoilmoituksen teko on mahdollista jo kaksi kuukautta ennen muuttopäivää nykyisen yh-den kuukauden sijasta? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kotikuntalaissa säädetty määräaika muuttoilmoituksen tekemiselle Kotikuntalain (201/1994) 7 §:n mukaan, kun joku muuttaa kotikuntaa tai. Muuttoilmoituksen voi myös tehdä postista tai maistraatista noudettavalla lomakkeella. Ilmoitus asukkaan vaihtumisesta taloyhtiön isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. Isännöitsijän tiedot löytyvät isännöitsijäntodistuksesta ja taloyhtiön

Terveyshyötymalli – Chronic care model (CCM) – www.

– Terveyshyötymalli perustuu Chronic care modeliin (CCM), jonka kehittäjä on amerikkalainen Edward H. Wagner kumppaneineen. CCM:n kehittämisen sysäyksenä olivat havainnot siitä, että perusterveydenhuolto ei enää pysty vastaamaan kroonisten.

Tags: No tags